Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plTreść

Ogłoszenie o naborze do projektu szkoleniowego

Autor: Koordynator

Ogłoszenie o naborze do projektu,, Remont i wyposażenie budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego i Szkoleniowego ,,Homer „” Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego.

PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w projekcie dedykowanym osobom
z dysfunkcją wzroku.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i objęcie wsparciem rehabilitacyjnym osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wzrokowej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz osób nie mających jeszcze orzeczenia,
a dysponujących zaświadczeniem okulistycznym świadczącym o poważnych problemach
ze wzrokiem.
Zakres i rodzaj działań rehabilitacyjnych będzie uzależniony od potrzeb osób zainteresowanych i zostanie opisany w „Indywidualnej Ścieżce Wsparcia” (IPD).
Po ustaleniu potrzeb beneficjentów, będą oni mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach
z zakresu samoobsługi, orientacji przestrzennej, technik komunikacji, nowych technologii, zajęć fizycznych, konsultacji optometrycznej, itd.
Jakie są wymagania by móc uczestniczyć w projekcie?
- należy mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzrokowej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym lub zaświadczenie od okulisty o poważnych problemach
ze wzrokiem;
- wiek - od 16 lat;
- należy być mieszkańcem województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Jak zgłosić się do projektu?
- Wystarczy pobrać ze strony Ośrodka www. oris.org.pl (zakładka „do pobrania”) deklarację uczestnictwa w Projekcie pod nazwą „ Remont i wyposażenie budynku ORiS ,,Homer’ ’PZN, wypełnić ją, podpisać i wysłać na adres:
PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 33,
lub wysłać drogą mailową na adres : koordynator@hotelhomer.pl, oris.musial@onet.pl
Osoby zgłoszone będą zapraszane telefonicznie na rozmowy w celu ustalenia zakresu wsparcia rehabilitacyjnego.
- Można również zgłaszać się telefonicznie: 52 341 52 28 wew. 103 lub 101.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną; Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2010 w ramach umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWK-P.

TYDZIEŃ JASKRY

VI edycja akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” w ramach Światowego Tygodnia Jaskry 2022 zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne odbyła się dn. 2 lutego br. w Polskiej Agencji Prasowej. Na wydarzenie można było dołączyć także online.

 

W konferencji prasowej wzięli udział wybitni ...

Czytaj więcej >

Środa, 02 03 2022 / Autor: PZN

REKRUTACJA NA SZKOLENIE PRZYSZŁYCH INSTRUKTORÓW ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I MOBILNOŚCI

Ogłaszamy nabór na szkolenie „Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności” umożliwiające zdobycie uprawnień Instruktora Orientacji Przestrzennej i Mobilności.

Szkolenie realizowane będzie w Warszawie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących ...

Czytaj więcej >

Piątek, 11 02 2022 / Autor: Instytut Tyflologiczny PZN

Informacja o działaniach rehabilitacyjnych w okresie od 1.04.2022 do 31.03.2023

Informacja o szkoleniach rehabilitacyjnych w ORiS PZN Bydgoszcz,

w okresie od 01 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku 

 Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach Konkursu PFRON 1/2020 pn. „Pokonamy Bariery” zaprasza na realizowany projekt „Azymut na Rehabilitację” w ramach którego ...

Czytaj więcej >

Wtorek, 08 02 2022 / Autor: Koordynator

Przejdź do góry

(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .