Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plDziałania Rehabilitacyjne ze środków PFRON

Informacja o szkoleniach rehabilitacyjnych w ORiS PZN Bydgoszcz organizowanych ze środków PFRON,

w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku 

 

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach 4/2017 Konkursu PFRON pn. „Samodzielni i skuteczni”  realizuje projekt „Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój II” w ramach którego odbywać się będą:

- 13 dniowe  szkolenia rehabilitacji podstawowej 

- 7 dniowe szkolenia specjalistyczne: a) "Zdrowy styl życia" - nowoczesny dom   b) "Nowe możliwości" 

13 dniowe  szkolenia rehabilitacji podstawowej - zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i K.O. Mogą uczestniczyć w niej osoby nowo ociemniałe oraz te którym pogorszył się wzrok a uczestniczyli w tej formie rehabilitacji w Ośrodku do marca 2016 r.

Szkolenie „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będzie realizowane w ciągu 7 dni dla  grup po 10 osób. Zajęcia odbędą się w  5–osobowych grupach z zakresu samoobsługi oraz posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowych i sprzętem tyflotechnicznym i adaptowanym. Zajęcia z Art-terapii, zajęcia z dietetykiem i KO odbywać się będą dla wszystkich BO wspólnie.

Szkolenie „Nowe możliwości” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będzie realizowane w ciągu 7 dni dla  grup po 10 osób.. Wsparcie odbywać się będzie w formie zajęć w 5–os. grupach z zakresu nowoczesnych technik komunikacji „e-kontakt”. Zajęcia indywidualne będą z orientacji przestrzennej. Zajęcia prozdrowotne i KO zorganizowane zostaną dla dużych grup.

Warunki naboru: Osoby zgłaszające się na każdą formę rehabilitacji muszą posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nie mogą być uczestnikami ani absolwentami Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Jeśli uczestniczą w innych projektach to czas udziału w projekcie nie powinien nakładać się z udziałem w szkoleniu organizowanym przez ORiS nawet o 1 dzień.

Osoby które uczestniczyły wcześniej w szkoleniach o takim samym charakterze, powinny o tym poinformować w karcie zgłoszenia.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej sprawności aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach, samodzielnie radzić sobie z podstawowymi potrzebami; np. higiena, ubieranie, muszą być samodzielne w podawanie sobie insuliny i innych leków. W szkoleniach uczestniczą osoby pełnoletnie. Jeśli występują u nich zaburzenia/schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność , powinni przyjechać z opiekunem.

Niestety,  ORiS nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży beneficjentów. Koszt noclegów opiekuna  na szkoleniach 13 dniowych – 650 zł. Wyżywienie można wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce prowadzonej przez ajenta.

Na przyjazd, po otrzymaniu zaproszenia, osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą  aktualne,  oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z określonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności .

Zgłoszenia można dokonać poprzez Okręg  lub koło PZN na drukach które są do pobrania na naszej stronie internetowej oris.org.pl  w zakładce  „do pobrania”. Bezwzględnie niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr-u PESEL oraz telefonu do kontaktu.

Pobyt na szkoleniu jest bezpłatny tylko dla osoby zakwalifikowanej, Ośrodek nie zwraca kosztów podróży.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego z kierownikiem rehabilitacji  - 52 34 00 128 ,   lub mailowego: oris_andraszewska@poczta.onet.pl   oraz do obserwowania nas na FB - Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia "Homer". 

adres pocztowy: PZN  Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 33

Terminarz szkoleń przedstawiamy na naszej stronie internetowej w "aktualnościach"

Z poważaniem - Kierownik RiS Maria Andraszewska

Bydgoszcz 05 marca 2018 roku


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .