Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plAudyt dostępności

BADANIE DOSTĘPNOŚCI

Proponowany przez nas audyt, Polega na kompleksowym badaniu pod kątem dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnym dostępności oferty Państwa firmy dla jak najszerszej grupy osób, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Według ustawy o dostępności, osoba ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

 

Przeprowadzając kompleksowe badanie dostępności, Odnosimy się do kryteriów wynikających z wymogów obowiązującego prawa, dodając do tego ekspercką wiedzę naszych pracowników.

Audyt dostępności architektonicznej wykonujemy poprzez wizję lokalną

Podczas audytu architektonicznego sprawdzimy m.in.:

  • Wejścia do budynku, windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku;
  •  dostęp do pomieszczeń w budynku;
  • zagospodarowanie przestrzeni, wyposażenie i umeblowanie, toalety;
  • możliwość ewakuacji lub zapewnienie innego sposobu ratunku osobom ze szczególnymi potrzebami; 
  • otoczenie budynku (m.in. parkingi, drogi dojścia)

 

Audyt dostępności cyfrowej przeprowadzamy zgodnie z międzynarodowym standardem dotyczącym tworzenia w pełni dostosowanych serwisów i treści cyfrowych (WCAG 2.1).

Sprawdzimy, czy serwis dostępny jest przede wszystkim dla osób;

• z dysfunkcjami narządu wzroku;

• z uszkodzeniem narządu słuchu;

• z trudnościami ruchowymi;

• mających trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści.

Przeprowadzając audyt dostępność informacyjno-komunikacyjny sprawdzamy dost·ępność do informacji oraz sposoby komunikowania się z Państwa klientami.

 

Wynikiem naszego audytu jest obszerny, kompleksowy  raport, w którym opiszemy zdiagnozowane bariery architektoniczne, cyfrowe i informacyjno-komunikacyjne. W raporcie umieścimy także rekomendacje, pozwalające na racjonalne usprawnienia pozwalające na usunięcie zdiagnozowanych barier.

Czwartek, 26 10 2023 / Autor: Admin


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .