Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plProjekt Dofinansowania Unijnego

Nazwa Beneficjenta : POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

 

Tytuł projektu : Remont i wyposażenie budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego i Szkoleniowego "Homer" Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Cel projektu : Remont i wyposażenie budynku ORiS "Homer" w Bydgoszczy oraz zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 115 osób (kobiet i mężczyzn) z dysfunkcją wzroku.

 

Kwota dofinansowania : 970.000,38 PLN

 

Zaawansowanie projektu 10.2018 – 11.2019

W wymienionym okresie czasu wymieniono 6 szt. drzwi ppoż do pokojów treningowych i do pokoju administracyjnego. W pokojach treningowych rozpoczęto remont, tu wyremontowano łazienki. Wyremontowano stołówkę nadając jej kontrastowy charakter. Wykonano termomodernizację budynku socjalno-kulturowego. Rozpoczęto termomodernizcję budynku hotelowego.

Zaawansowanie projektu 11.2019 – 01.2020

Zakupiono okna celem wymiany w budynku hotelowym i socjalno-kulturowym. Wyremontowano 5 pokoi treningowych.

Zaawansowanie projektu 01.2020 – 04.2020

W ww okresie wymieniono wszystkie okna w budynku hotelowym oraz na pierwszym piętrze budynku socjalno-kulturowego. Zabudowano przepierzenie szklane na parterze budynku z przeznaczeniem na bibliotekę dydaktyczną. Dostosowano pomieszczenia w budynku socjalno-kulturowym do nowych potrzeb.

Zaawansowanie projektu 04.2020 – 06.2020

We wskazanym okresie kontynuowano docieplanie budynku hotelowego. Wymieniono również drzwi w budynku socjalno-kulturowym na przeciwpożarowe.

Zaawansowanie projektu 07.2020 – 09.2020

We wskazanym okresie kontynuowano docieplenie budynku hotelowego. Wymieniono hydranty.

Zaawansowanie projektu 09.2020 – 01.2021

Wykonano projekt instalacji odgromowej. Wykonano opaskę wokół budynku i częściowo wymieniono termoizolację.

Zaawansowanie projektu 01.2021 – 08.2021

Przeprowadzono postępowania zakupowe na potrzeby wyposażenia biblioteki dydaktycznej, zajęć z czynności dnia, zajęć ruchowych, naukę tyflokartografii i modułu komunikowania się.

Zaawansowanie projektu 08.2021 – 11.2021

Dokonano drobnych poprawek estetycznych i przystąpiono do procedury odbioru ppoż oraz PINB. Uruchomiono pomieszczenie do ćwiczeń wyposażone w sprzęt fitness. Uruchomiono również sprzęt do realizacji modułu czynności z życia codziennego. Otrzymano urządzenia do gabinetu optometrycznego.

Zaawansowanie projektu 11.2021 – 03.2022

Wyposażono pokoje treningowe w meble i przedmioty użytkowe. Trwa szkolenie 115 osób z dysfunkcją wzroku.

Zaawansowanie projektu 03.2022 – 06.2022

Zakupiono sprzęto do realizacji modułu czytania i pisania, nauki braille’a oraz zajęć do nauki orientacji przestrzennej  i lokomocji.

logo


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .