Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plZapytanie ofertowe - rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 1/V/2019 - zostało roztrzygnięte w dniu 30.05.2019 r. Wpłynęły 2 oferty

Zapytanie ofertowe nr 2/V/2019 - zostało roztrzygnięte w dniu 30.05.2019 r. Wpłynęły 3 oferty

 

Firmy które chcą przystąpić do przetargu na wyżywienie i noclegi dla uczestników szkoleń organizowanych przez ORiS "Homer" w Bydgoszczy w ramach 4/2017 konkursu PFRON, prosimy o pobranie z naszej strony druków do przetargu.

Druki znajdują się w zakładce "Do pobrania". 

Oferta winna być złożona  w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu , trwale zabezpieczonym , uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty, przed upływem terminu otwarcia ofert.

Na kopercie lub innym opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa oferty np. :  „ Usługi wyżywienia na potrzeby realizowanego  przez  PZN  Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia projektu pn. „Rehabilitacja To Samodzielność i Rozwój II”

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 - pokój 339  , za pośrednictwem poczty  lub  kuriera.

Termin złożenia ofert upływa 27 maja 2019 r.  godz. 9.00


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .