Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plWsparcie Polskiego Związku Niewidomych w pomocy niesionej uchodźcom.

Pragniemy poinformować, że w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych realizowane jest zadanie publiczne pod tytułem "Wsparcie Polskiego Związku Niewidomych w pomocy niesionej uchodźcom". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wartość dofinansowania wynosi 70 672,80 zł, zaś całkowita wartość zadania wynosi  70 672,80 zł.

Zadanie polega m.in. na zapewnieniu zakwaterowania, pełnego wyżywienia, wsparcia rehabilitacyjnego i społecznego uchodźcom przebywającym w Ośrodku PZN w Bydgoszczy.

Wtorek, 31 05 2022 / Autor: Dyrektor


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .