Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plREKRUTACJA NA SZKOLENIE PRZYSZŁYCH INSTRUKTORÓW ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I MOBILNOŚCI

Ogłaszamy nabór na szkolenie „Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności” umożliwiające zdobycie uprawnień Instruktora Orientacji Przestrzennej i Mobilności.

Szkolenie realizowane będzie w Warszawie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zaś Partnerami:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Polski Związek Niewidomych,
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
  • oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Szkolenie obejmuje 311 godzin dydaktycznych zajęć oraz 40 godzin praktyki asystencko-pedagogicznej. Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening, z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie. Trening odbywać się będzie pod opieką superwizora.

Realizacja szkolenia i indywidualny trening będą odbywać się w oparciu o wypracowane w projekcie: Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna) oraz Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

W projekcie zaplanowano objecie wsparciem 12 osób, w tym co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością wzroku.

Rekrutacja, jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów.

Termin nadsyłania dokumentów określonych w pkt 2.5.1 Regulaminu: do 15.02.2022 r.

Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres Organizatora – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
e-mail: topon@aps.edu.pl

INFORMACJI O PROJEKCIE ORAZ ZASADACH REKRUTACJI UDZIELAJĄ:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Kamila Miler-Zdanowska
e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel.: + 48 501 230 996

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ada Wróblewska
e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel.: +48 693 171 213

Polski Związek Niewidomych
Elżbieta Oleksiak
e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl; tel.: +48 662 225 802

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Anna Rozborska
e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pl, tel.: +48 663 883 334

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Katarzyna Krysik
e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 564; +48 511 862 229

Dominika Szewczyk-Dąbrowa
e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031

Piątek, 11 02 2022 / Autor: Instytut Tyflologiczny PZN


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .