Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plOgłoszenie o naborze do projektu ze środków unijnych i marszałkowskich

Ogłoszenie o naborze do projektu,, Remont i wyposażenie budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego i Szkoleniowego ,,Homer „” Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy  na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego

 PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia  „Homer” w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców Bydgoszczy i okolic (obszar Metropoli: Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat nakielski, Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo, Żnin) do udziału w projekcie dedykowanym osobom z dysfunkcją wzroku.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i objęcie wsparciem rehabilitacyjnym osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wzrokowej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz osób nie mających jeszcze orzeczenia a dysponujących zaświadczeniem okulistycznym świadczącym o poważnych problemach ze wzrokiem.  

Zakres i rodzaj działań rehabilitacyjnych będzie uzależniony od potrzeb osób zainteresowanych i zostanie opisany w „Indywidualnej Ścieżce Wsparcia” (IPD).

Po ustaleniu potrzeb beneficjentów, będą oni mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z zakresu samoobsługi, orientacji przestrzennej, technik komunikacji, nowych technologii, zajęć fizycznych itd.

Jakie są wymagania by móc uczestniczyć w projekcie? 

- należy mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzrokowej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym lub zaświadczenie od okulisty o poważnych problemach ze wzrokiem;

- wiek - od 16 lat;

- należy być mieszkańcem Bydgoszczy lub Metropolii Bydgoskiej

Jak zgłosić się do projektu?

- Wystarczy pobrać ze strony Ośrodka www. oris.org.pl (zakładka „do pobrania”) deklarację uczestnictwa w Projekcie  pod nazwą „ Remont i wyposażenie budynku ORiS ,,Homer’ ’PZN, wypełnić ją, podpisać i wysłać na adres:

PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 33,

lub wysłać drogą mailową na adres : oris.musial@onet.pl

Osoby zgłoszone będą zapraszane telefonicznie na rozmowy  w celu ustalenia zakresu wsparcia rehabilitacyjnego.

- Można również zgłaszać się telefonicznie: 52 341 52 28  W.103

Na zgloszenia oczekujemy do końca czerwca br.

Osoby te zostaną zapraszane na rozmowy w celu ustalenia zakresu wsparcia rehabilitacyjnego oraz wypełnienia stosownych dokumentów.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną; Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2010 w ramach umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWK-P.  

zeskanowane ogłoszenie znajduje się w zakładce "do pobrania"

Wtorek, 18 05 2021 / Autor: admin


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .