Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plInformacja o działaniach rehabilitacyjnych w okresie od 1.04.2021 do 31.03.2022

Informacja o szkoleniach rehabilitacyjnych w ORiS PZN Bydgoszcz,

w okresie od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku 

 Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach Konkursu PFRON 1/2020 pn. „Pokonamy Bariery” zaprasza na realizowany projekt „Azymut na Rehabilitację” w ramach którego odbywać się będą:

Szkolenia Rehabilitacji Podstawowej - 13 dniowe  

- zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych, poradnictwo prawne i społeczne i K.O.

Warunki naboru:

Osoby zgłaszające się na każdą formę rehabilitacji muszą posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Mogą uczestniczyć w niej osoby nowo ociemniałe oraz te którym pogorszył się wzrok a uczestniczyli w tej formie rehabilitacji w Ośrodku.

Jeśli uczestniczą w innych projektach to czas udziału w projekcie nie powinien nakładać się z udziałem w szkoleniu organizowanym przez ORiS nawet o 1 dzień.

Osoby które uczestniczyły wcześniej w szkoleniach o takim samym charakterze, powinny o tym poinformować w karcie zgłoszenia.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej sprawności aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach, samodzielnie radzić sobie z podstawowymi potrzebami; np. higiena, ubieranie, muszą być samodzielne w podawanie sobie insuliny i innych leków. Jeśli występują u nich zaburzenia /schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność, powinni przyjechać z opiekunem.

Niestety,  ORiS nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży beneficjentów. Koszt noclegów opiekuna (aktualnie)  – 65 zł za dobę. Wyżywienie można wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce prowadzonej przez ajenta na terenie Ośrodka (ceny ajenta).

Na przyjazd, po otrzymaniu zaproszenia, osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą  aktualne,  oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z określonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności .

Pobyt na szkoleniu jest bezpłatny tylko dla osoby zakwalifikowanej, Ośrodek nie zwraca kosztów podróży.

Zgłoszenia można dokonać poprzez Okręg  lub koło PZN na drukach które są do pobrania na naszej stronie internetowej oris.org.pl  w zakładce  „do pobrania”. Bezwzględnie niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr-u PESEL oraz telefonu do kontaktu.

Prosimy nie wysyłać starych druków które nie zawierają klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Kontakt: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego 52 34 15 228 wew. 100  

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas na FB - Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia "Homer" https://www.facebook.com/orispzn/ . 

Obowiązujący terminarz szkoleń organizowanych w ORiS „Homer” w ramach 1/2020 konkursu PFRON „Pokonamy Bariery” -  w projekcie: „Azymut na Rehabilitację”

Jest to jedynie informacja , ponieważ zgłoszenia są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu zgłoszeń.

2021 rok

- 09.05. – 22.05. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 30.05. – 12.06. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 13.06. – 26.06. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 27.06. – 10.07. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 01.08. – 14.08. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 15.08. – 28.08. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 29.08. – 11.09. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 12.09. – 25.09.Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 26.09. – 09.10. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 10.10. – 23.10. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 07.11. – 20.11. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 21.11. – 04.12. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 05.12. – 18.12. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

2022 rok

- 02.01. – 15.01. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 16.01. – 29.01. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 31.01. – 12.02. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 13.02. – 26.02. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 27.02. – 12.03. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

- 13.03. – 26.03. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

Terminarz jest jedynie informacją uzupełniającą gdyż kwalifikacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i czasu oczekiwania.

W pierwszej kolejności zapraszane są osoby już zgłoszone i oczekujące od ubiegłego roku.

W będziemy przyjmowali na szkolenia osoby powyżej 70 roku życia, jednak osoby te muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej poświadczonej przez lekarza rodzinnego.

Prosimy o przekazanie informacji do Kół Terenowych wraz z wzorem zgłoszeń.

Z poważaniem – Dyrekcja ORiS

Piątek, 07 05 2021 / Autor: admin


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .