Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plOdpowiedź GUS na pismo ZG PZN w sprawie aplikacji do spisu powszechnego

Mając na uwadze problem dostępności formularza Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań dla osób z dysfunkcją wzroku, Polski Związek Niewidomych skierował w kwietniu br. oficjalne pismo do Głównego Urzędu Statystycznego. Napisano w nim, że formularz nie spełnia wymogów dostępności, mimo uwag przekazanych wcześniej przez organizację. Odpowiedź z Głównego Urzędu Statystycznego na ten dokument została przesłana w dniu 1 maja br. Poniżej przedstawiamy ją w całości.

Orginalne pismo przygotowane przez PZN można przeczytać na stronie w zakładce "do pobrania"

 Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z 12 kwietnia 2021 r. znak: L.dz.445/2021 uprzejmie informuję, że strona Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, https://spis.gov.pl, jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację dostępności strony spisowej stanowi załącznik 1 do pisma.

Jednocześnie wyjaśniam, że aplikacja do samospisu, umieszczona na stronie spisowej, spełnia 32 kryteria sukcesu WCAG 2.1 z 50 (na poziomie AA). Deklaracje dostępności aplikacji stanowi załącznik 2 do pisma.

Jesteśmy wdzięczni za uwagi przekazywane w zgłoszeniach do GUS w zakresie dostępności strony i aplikacji, są one dla nas bardzo cenne, pozwalają nam odpowiednio poprawiać ww. produkty. W zakresie niezgodności wymienionych w deklaracji dostępności oraz zgłoszonych przez użytkowników problemów, trwają prace nad implementacją właściwych rozwiązań. Autorzy aplikacji, w odpowiedzi na zgłaszane kwestie związane z brakiem dostępności, dokładają starań, aby zapewnić ją na jak najwyższym poziomie. Zespół pracuje nad zapewnieniem możliwości obsługi formularza klawiaturą. Wychodząc naprzeciw Główny Urząd Statystyczny zaplanował alternatywne, zindywidualizowane sposoby dostępu do informacji tj.

  • dostęp do stanowisk komputerowych, gdzie wsparcia w trakcie wypełniania formularza spisowego udzielają m.in. pracownicy Gminnych Biur Spisowych,
  • spis przez telefon (który jest możliwy na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99),
  • kontakt telefoniczny rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia spisu.

Mając jednak na uwadze niedogodności wynikające z obecnego stanu aplikacji i troskę o osoby, które z powodu niepełnej dostępności mają trudności w samospisie, wyrażamy pełną gotowość do wsparcia tych osób w wypełnieniu obowiązku spisowego. Jednocześnie zwracamy się do Państwa o pomoc w dotarciu do tych osób. Doceniamy Państwa zaangażowanie i wyrażamy nadzieję na dalszą współprace i wsparcie GUS w realizacji spisu.

W celu wsparcia osób niewidomych w spisie i podjęcia dalszej współpracy oraz zaproponowania szczegółowych rozwiązań skontaktujemy się z Państwem w trybie roboczym.

Z poważaniem,

Emilia Andrzejczak
Dyrektor Departamentu
Edukacji i Komunikacji

Piątek, 07 05 2021 / Autor: admin


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .