Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plPodsumowanie projektu

Podsumowanie 3 okresu działań rehabilitacyjnych organizowanych ze środków PFRON w ramach projektu „Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój II”

 W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. przeprowadziliśmy w  PZN ORiS „Homer” 13 szkoleń Rehabilitacji podstawowej, 1 szkolenie – „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” oraz 2 szkolenia „Nowe możliwości”. Łącznie przeszkoliliśmy 196 osób.

Był to trudny rok, towarzyszyła nam pandemia koronawirusa przeszkadzając w pełnej realizacji projektu. W planie było 17 szkoleń „Rehabilitacji Podstawowej” dla 240 osób i po 2 szkolenia: „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” i „Nowe możliwości” po 10 osób każde. Ośrodek w tym czasie działał stosując wszelkie zasady ochrony przed Covid . Pomógł nam w tym Grant „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Celem organizowanych szkoleń było przedstawienie i nauczenie metod i technik ułatwiających samodzielne funkcjonowanie osobom ociemniałym i słabowidzącym. 

 Zakres szkoleń podstawowych obejmował: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i K.O.

Szkolenie „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” było skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Były to zajęcia z zakresu samoobsługi oraz posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowych i sprzętem tyflotechnicznym i adaptowanym, zajęcia z Art-terapii z dietetykiem i KO .

Szkolenie Cyfrowy” początek jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Na szkoleniu były zajęcia z zakresu nowoczesnych technik komunikacji „e-kontakt”. Zajęcia indywidualne z orientacji przestrzennej, zajęcia prozdrowotne i KO.

Cały projekt trwał od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

W zorganizowanych szkoleniach uczestniczyło łącznie 786 beneficjentów z dysfunkcją wzroku.

Z ogólnej liczby osób przeszkolonych – 462 to kobiety a - 324 mężczyźni.

Rozpatrując beneficjentów pod kątem orzeczonej niepełnosprawności proporcje te rozłożyły się w następujący sposób:

- 247 beneficjentów miało orzeczony umiarkowany stopień inwalidztwa

- 539 beneficjentów posiadało znaczny stopień inwalidztwa, z czego 166 beneficjentów było całkowicie niewidomych.

Pobyt na szkoleniach był bezpłatny, Ośrodek nie zwracał kosztów podróży.

Od kwietnia 2021 r. planujemy nową edycję projektu ze środków PFRON pod nazwą „Azymut na Rehabilitację”.

 Terminarz szkoleń przedstawimy niebawem na naszej stronie internetowej w "aktualnościach" po podpisaniu umowy na kolejny rok działania.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Wszystkim zdrowia i spokoju.

Z poważaniem - Kierownik RiS Maria Andraszewska

Wtorek, 30 03 2021 / Autor: Maria Andraszewska


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .