Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plPodsumowanie działań rehabilitacyjnych 2018-2019

Podsumowanie działań rehabilitacyjnych organizowanych ze środków PFRON w ramach projektu „Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój II”

 W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. przeprowadziliśmy w  PZN ORiS „Homer” 18 szkoleń Rehabilitacji podstawowej, 2 szkolenia – „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” oraz 2 szkolenia „Cyfrowy początek”. Łącznie przeszkoliliśmy 310 osób.

Celem organizowanych szkoleń było przedstawienie i nauczenie metod i technik ułatwiających samodzielne funkcjonowanie osobom ociemniałym i słabowidzącym. 

 Zakres szkoleń podstawowych obejmował: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i K.O.

Szkolenie „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” było skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Były to zajęcia z zakresu samoobsługi oraz posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowych i sprzętem tyflotechnicznym i adaptowanym, zajęcia z Art-terapii z dietetykiem i KO .

Szkolenie Cyfrowy” początek jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Na szkoleniu były zajęcia z zakresu nowoczesnych technik komunikacji „e-kontakt”. Zajęcia indywidualne będą z orientacji przestrzennej , zajęcia prozdrowotne i KO.

Pobyt na szkoleniu był bezpłatny, Ośrodek nie zwracał kosztów podróży.

Od kwietnia 2019 r. planujemy kontynuację realizacji projektu ze środków PFRON „Rehabilitacja to samodzielność i rozwój II”

Terminarz szkoleń przedstawimy niebawem na naszej stronie internetowej w "aktualnościach"

Z poważaniem - Kierownik RiS Maria Andraszewska

Wtorek, 26 03 2019 / Autor: Maria Andraszewska


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .