Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plOŚWIADCZENIE

Ośrodek w Bydgoszczy

W czerwcu 2017 roku Zarząd Główny PZN podjął bardzo ważny temat, który wzbudził wiele emocji, a mianowicie sprawę nieruchomości Związku w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Warto wspomnieć, że nieruchomość tę Związek otrzymał w 1991 r. od likwidowanego Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych. Ma ona ponad 16 tys. metrów kwadratowych gruntu, dwa budynki, a między nimi łącznik.

Od momentu przejęcia, w jednym budynku była szkoła, w drugim internat, a w łączniku sale warsztatowe. W pierwszym okresie funkcjonowało tam Studium Administracyjno-Biurowe, a następnie także Studium Masażu dla niewidomych dorosłych z całej Polski. Po zmianie przepisów z powodu braku możliwości ustawowych, działalność tę musieliśmy zakończyć.
Później, w ramach dotacji, organizowano dla niewidomych z całej Polski między innymi kursy komputerowe, telemarketing i telepracę, prowadziliśmy i prowadzimy  ze środków PFRON rehabilitację podstawową (przede wszystkim dla osób tracących wzrok) oraz szkolenia kadry. Udostępniano bazę Ośrodka „Homer” do realizacji projektów centralnych, okręgów i innych organizacji. Ośrodek do prowadzenia swoich zadań nie potrzebował tak dużego metrażu, więc wynajmował wolne pomieszczenia. W jednym z obiektów na przykład swoją siedzibę ma  Okręg Kujawsko-Pomorski wraz z kołem.

Z roku na rok środki z PFRON przeznaczone na realizację szkoleń rehabilitacyjnych malały. Był okres, kiedy Ośrodek szkolił nawet  500 beneficjentów rocznie, podczas gdy w 2017 roku środków starczyło tylko dla ok. 300 osób. Podmioty, które dotychczas realizowały swoje projekty w pomieszczeniach wynajmowanych od Ośrodka, realizowały mniej zadań. Liczba podnajemców także się zmieniała i niejednokrotnie pomieszczenia stały puste. Z powodu niskiego standardu pokoi hotelowych i ta baza nie była wykorzystywana. W ostatnich latach wzrosły również podatki od nieruchomości. W tej sytuacji dopływ środków na potrzeby Ośrodka malał, a od 2013 roku Ośrodek przynosi straty.  Obiekt, w którym zlokalizowany jest Ośrodek „Homer”jest z 1981 r. , wymaga dużych inwestycji (remont dachu, ocieplenie budynku,  wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO, remont pokoi hotelowych, które nie spełniają oczekiwanych standardów). Ośrodek nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom. Nadarzyła się okazja: firma Lidl chce odkupić od Związku połowę gruntu.
Po wielu rozmowach, uzgodnieniach oraz ekspertyzach kierownictwo Związku uznało za zasadne przedstawić wniosek do decyzji Zarządu Głównego. Zarząd Główny zdecydował sprzedać 0,89 ha powierzchni wraz z jednym budynkiem szkolnym  i łącznikiem.  

Obiekt po remoncie i modernizacji powinien umożliwić prowadzenie miedzy innymi działalności komercyjnej, która z kolei pozwoli sfinansować nowoczesną i profesjonalną rehabilitację dla osób tracących wzrok. Dziś sytuacja w tym zakresie jest bardzo zła. Tracący wzrok muszą często czekać co najmniej rok, aby uzyskać pomoc rehabilitacyjną. A rehabilitacja podstawowa dla tej grupy nie może być przecież uzależniona od wygranego konkursu. Celem kierownictwa Związku jest podwyższenie standardu Ośrodka i otrzymanie dzięki temu środków na rehabilitację. W obiekcie, który pozostanie po sprzedaży, a w którym funkcjonuje „Homer”, jest wystarczająco dużo miejsca na pracownie rehabilitacyjne, dziś zlokalizowane w łączniku. Na pewno pozostanie w Ośrodku kaplica, nie musimy się także martwić o Okręg Kujawsko-Pomorski, który od roku posiada 180-metrowy lokal w centrum Bydgoszczy, na razie udostępniony innej organizacji. Potencjalny nabywca zapewnia, i zawarte to jest w umowie przedwstępnej, że wykona chodniki ze ścieżką dotykową i poręczami, co zagwarantuje bezpieczne dojście do naszego obiektu. Planuje również pas zieleni.
Tak na marginesie, przebywający dziś w Ośrodku niewidomi, aby dojść do obiektu, poruszają się po ciągu pieszo-jezdnym. Liczba samochodów w owym ciągu wcale nie jest mała, chociażby ze względu na tych, którzy dojeżdżają np. do przychodni lekarskiej. Zmniejszona powierzchnia Ośrodka to także niższy podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu.

Realizacja decyzji o sprzedaży będzie możliwa po około 1,5 roku. Środki uzyskane ze sprzedaży w pierwszej kolejności planuje się przeznaczyć na remont i modernizację Ośrodka „Homer” i  na utworzenie nowoczesnych pracowni rehabilitacyjnych. Modernizacja Ośrodka i prowadzenie działalności komercyjnej dają szanse na zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie w Ośrodku przez PZN ciągłej rehabilitacji i szkoleń dla osób niewidomych i zagrożonych utratą widzenia a także na przygotowanie specjalistycznej kadry. Oczywiście o  wydatkowaniu środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zdecyduje Zarząd Główny, to znaczy przedstawiciele z 16 wojewódzkich oddziałów PZN, biorąc pod uwagę różne potrzeby Związku.

Anna Woźniak-Szymańska, prezes ZG PZN

Elżbieta Oleksiak, sekretarz generalny ZG PZN

Środa, 20 09 2017 / Autor: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .