Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plDo specjalisty bez kolejki

Do specjalisty bez kolejki

Dnia 1 lipca 2018 roku zaczęła obowiązywać Ustawa z 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która określa uprawnienia osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych w aptekach i wyrobów medycznych. Zgodnie z ustawą osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności: - jest przyjmowana poza kolejnością do wszystkich lekarzy specjalistów i to bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu w placówkach, które mają podpisaną umowę z NFZ (jeżeli przyjęcie nie może nastąpić w dniu zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej, wyznacza się jej najbliższy termin przyjęcia nieprzekraczający 7 dni); - może korzystać bez limitu z rehabilitacji potrzebnej dla jej zdrowia w ramach NFZ czyli nieodpłatnie (po uznaniu zasadności takiej rehabilitacji przez lekarza rehabilitanta); - ma pierwszeństwo przy zakupie potrzebnych leków w aptekach; - zniesiono limity czasowe na wyroby medyczne i sprzęt ortopedyczny (dofinansowanie do tych wyrobów należy się pacjentowi bez wymaganych dotychczas okresów użytkowania np. konkretny sprzęt można zakupić z dofinansowaniem częściej niż raz na 2, 3 lata). W celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień należy okazać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wydawane jest przez miejskie lub powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności lub przez orzecznika ZUS. W każdym oddziale wojewódzkim Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalne numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Lista numerów znajduje się na stronie internetowej Funduszu: nfz.gpv.pl. Pacjenci, którzy nie zostaną obsłużeni zgodnie z obowiązującą ustawą, mogą kierować skargi do NFZ lub do Biura Rzecznika Praw Pacjenta – na stronie internetowej NFZ podany jest też numer telefonu na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590.

Podstawa prawna: ustawa z 9 maja 2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, strona nfz.gov.pl.

Magdalena Turek

Źródło: Biuletyn OKO nr 64 3/2018 

Czwartek, 22 11 2018 / Autor: Magdalena Turek


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .