Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka
logo Unia Europejska

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plOferta pracy!!! stanowisko koordynatora projektu

Polski Związek Niewidomych ogłasza nabór na stanowisko koordynatora projektów rehabilitacyjnych realizowanych w Ośrodku Szkolenia i Rehabilitacji PZN w Bydgoszczy 

Poszukujemy pracownika zaangażowanego, otwartego na współpracę, rozwój i kreowanie nowych przedsięwzięć, samodzielnego. 

 • Gwarantujemy umowę o pracę / umowa zlecenie
 • Dopuszczamy możliwość zamieszkania w Ośrodku w przypadku osób spoza Bydgoszczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku koordynatora:

 • Koordynowanie pracy zespołu realizującego rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej samodzielnego, skutecznego i bezpiecznego poruszania się; czynności życia codziennego; technik komunikacji; tyflografiki; arteterapii, psychoterapii, doboru pomocy tyflotechnicznych i optycznych, integracji społecznej; zajęć ruchowych
 • Przygotowywanie wspólnie z zespołem indywidualnych ścieżek wsparcia
 • Organizowanie szkoleń indywidualnych i grupowych, przygotowywanie harmonogramów
 • Zapewnienie bieżącej efektywności projektów i sporządzanie analiz dotyczących nadzorowanych projektów oraz  przygotowywanie propozycji zmian w realizowanych projektach.
 • Przygotowywanie sprawozdań, ewidencji godzin wsparcia

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,  preferowane tyflopedagogiczne,
 • Wiedza dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego; projektów realizowanych w ramach środków z PFRON; ogólnych zasad zarządzania projektami
 • Umiejętność analizy dokumentów merytorycznych, w tym dokumentacji finansowej
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) w stopniu dobrym
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy; radzenia sobie ze stresem
 • Umiejętność współpracy w zespole i dobrej komunikacji
 •  Terminowość w realizacji zadań

 Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane curriculum vitae (CV),
 • kopia dyplomu poświadczającego wykształcenie

Dokumenty należy złożyć  pod adres poczty elektronicznej:

 e-mail: oris-lewandowska@wp.pl do dnia 17 maja 2021 r.

Środa, 12 05 2021 / Autor: admin


(c) Copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
. . / .