Oris - Strona Główna
Wyszukiwarka

Menu gwne
Infolinia prezentujaca tresci ulotek farmaceutycznych
Kupuj przez FaniMani.plSzkolenie Instruktorów Samoobsługi i Czynności Dnia

Szkolenie dla Instruktorów Samoobsługi i Czynności Dnia

Szkolenie ma za zadanie przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych  z inwalidami wzroku wcharakterze instruktora samoobsługi i czynności dnia.

Termin  – w bieżącym roku (2018) szkolenie nie będzie realizowane

                                aktualnie zgłoszone: 2 osoby

Do zorganizowania szkolenia wymagana jest minimum 12 osobowa grupa. 

Czas trwania – Szkolenie stacjonarne 14 dniowe, zakończone egzaminem oraz obowiązkowa praktyka (min. 25 godzin zajęć do odbycia w trakcie organizowanych przez ORiS szkoleń rehabilitacyjnych).
Warunki naboru jakie powinni spełniać kandydaci na szkolenie:
Uczestnicy powinni posiadać:

a. minimum średnie wykształcenie,
b. pełną sprawność manualną,
c. dopuszcza się udział osób z dysfunkcją wzroku. Mogą to być osoby posiadające umiarkowany stopień inwalidztwa z tytułu wzroku. Przy zgłoszeniu muszą dostarczyć zaświadczenie od okulisty o widzeniu „ostrym” w promieniu 2 metrów z posiadaną korekcją oraz o pełnym widzeniu barw.

Dodatkowe uwagi:

- Osoby kierowane powinny cechować się życzliwością i łatwo nawiązywać kontakt z inwalidami wzroku.

- Uczestnicy powinni mieć prawidłowa wymowa i łatwość nawiązywania kontaktu.

- Osoby z (aktywną) epilepsją nie powinny być kierowane na szkolenie.

Koszt szkolenia (planowany) dla 1 osoby bez noclegów i wyżywienia:

1. Szkolenie zasadnicze i praktyka    – ~2000 zł

2. Koszt 1 noclegu – 50 zł, koszt całodziennego wyżywienia 80 zł.

Organizator zapewnia:

- wysoko wykwalifikowanych trenerów prowadzących zajęcia

- zajęcia ćwiczeniowe w małych grupach,

- serwis z napojami (kawa, herbata, woda mineralna)

- materiały do zajęć

- zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień instruktorskich po zaliczeniu egzaminów

 

Kandydatów należy zgłaszać na załączonych kwestionariuszach osobowych.

Zgłoszenia mogą być przesyłane drogą e-mailową na adres : oris_andraszewska@poczta.onet.pl  (pomiędzy słowem "oris" a nazwiskiem jest podkreślnik!!) 

bądź listownie na adres :

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN  ul. Powstańców Wielkopolskich 33   85-090  Bydgoszcz

kontakt telefoniczny : 52 34 00 128 lub 52 341 52 28 wew. 235

2. Kwestionariusz:

ZGŁOSZENIE DO OŚRODKA REHABILITACJI I SZKOLENIA PZN „HOMER” w  BYDGOSZCZY

Szkolenie dla Instruktorów Samoobsługi i Czynności Dnia

 DANE :

- Imię i Nazwisko :

- data urodzenia :

- miejscowość i województwo urodzenia:  

- PESEL :  

- dokładny adres zamieszkania:

- adres e-mail :

- telefon :        

- wykształcenie : 

- uczelnia :

- obecna praca :

- sytuacja zdrowotna :

- dodatkowe  informacje  :

Podpis osoby zgłaszanej ………………………………………………

Wtorek, 12 01 2016 / Autor: Maria Andraszewska

(c) copyright 2012 by Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia. All rights reserved.
projekt i wykonanie: michalchyrek.com / Pc expert